Az oldalon technikai okok miatt a rendelési lehetőség szünetel, kérjük látogasson vissza később!

Kedves vásárlóink, áruházunk átköltözés és árukészletváltozás miatt jelenleg zárva tart!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi tájékoztató a webáruházból való megrendelés, illetve a grafikai / tervezési / művészeti szolgáltatások megrendelésére vonatkozóan

 

A www.impdesign.hu (ct. Bodnár Ágnes, egyéni vállalkozó) (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének, és a szolgáltatások lebonyolítások – mint például design szolgáltatás megrendelése, vagy grafikai anyagok tervezése / átszerkesztése- céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, illetve szerződés kötés) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe:              Bodnár Ágnes, 3700 Kazincbarcika, Berkenye utca 15.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 70 614 59 17 , info@impdesign.hu


Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a webshopba regisztrált felhasználók , tervezési szolgáltatást rendelők

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Szolgáltatás megrendelésekor szerződéskötés és számlakiállítás esetén: név, cím, számlázási cím, elérhetőség – vállalkozásoknál adószám.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések és szolgáltatások teljesítése, szerződéskötés és

számlázás.

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ EGYÉNI ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

- tekintettel arra, hogy a grafikai / tervezési / művészeti szolgáltatás teljesítése bizonyos vizuális és ditiális anyagoknál (például névjegykártya, weboldal, levélpapír , meghívó stb.) hordozhatja a megrendelő személyes adatait – ezért az Adatkezelőnek kötelessége jóváhagyást kérni az ilyen jellegű anyagok, mint referenciaanyag bemutatására. Referenciaanyagként csak a megrendelő által jóváhagyott anyagok kerülhetnek fel az Adatkezelő (IMP Design, Bodnár Ágnes) bemutató oldalaira, illetve szerepelhetnek a médiumokban, vagy más reklámfelületeken.

A jóváhagyás megerősítését az Adatkezelő mindenkori megbízói szerződésének 10.1 , 10.2. -es cikkelyei is tartalmazzák. Minden más esetben, ahol nem történik szerződéskötés az Adatkezelőnek kötelező legalább szóban megkérnie a felhasználásra / bemutatásra vonatkozó engedélyt a megrendelőtől. Az engedély megtagadása esetén a kérdéses anyagok nem kerülhetnek bemutatásra, illetve csak és kizárólag az adatok eltüntetésével, elhomályosításával kerülhetnek azok bemutatásra.

Ide vonatkozó részlet a megbízói szerződésből:

10. Szerzői és felhasználási jogok

10.1
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa, jelen szerződés alapján létrehozott valamennyi, a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotást, illetve szerzői jogi védelem alatt nem álló, de a Felek együttműködése keretében a Vállalkozó által létrehozott egyéb produktumokat, materiális/digitális anyagokat (a továbbiakban együttesen: szellemi alkotás) a Megbízó részére és megbízásából készíti, azon harmadik személynek semmilyen joga nincs.

 

10.2
Megbízó jogot ad a Vállalkozónak, hogy a Megbízó által megrendelt és számára elkészített terméke szerepelhet különböző médiákban, mint pl. dizájn albumokban, nemzetközi dizájn versenyeken, dizájn kiállításokon stb., ami hasznos a Vállalkozó gazdaságélénkítése és előmenetele céljából, Megbízó, azaz ügyfél megnevezéssel feltüntetve. Megbízó tudomásul veszi, hogy a „Megrendelt termék”, „IMP Design”, „Bodnár Ágnes”, („Vállalkozó”), tulajdonában van, amíg azt teljes egészében nem fizették ki. „

A Megbízó az Adatkezelés irányelvei szerint a szerződésben is kérheti, a 10.2-es tétel módosítását, amennyiben nem engedélyezi a megrendelés későbbi referenciaanyagként való felhasználást.

A fentiekből adódóan a megbízó / megrendelő / webshopot használó személy a szabályzat alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak módosítását, vagy – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével - törlését az itt feltüntetett elérhetőségeken. Jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban/tájékoztatóban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulni.

 

Az adatok megismerésére jogosult további lehetséges adatkezelők személye:

- A Webáruház adatkezelője

- Megbízott külső szállító esetén, annak adatkezelője

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: 
Onlinex Solutions Kft.
5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.
Adószám: 26701581-1-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014868

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

1, Az adatfeldolgozó megnevezése:

 GLS General Logistics Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Email cím: 
adatvedelem@gls-hungary.com 
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
cégjegyzékszáma: 13-09-111755
adószáma: 12369410-2-44

 

2, Magyar Posta Zrt.

Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010015
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Társadalombiztosítási törzsszám: 4035-8
Gazdasági kamarai azonosítószám: 125408
Számlavezető pénzintézet neve: TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: 
http://www.posta.hu
E-mail: 
ugyfelszolgalat@posta.hu

 3, 

Adatkezelő megnevezése:

Webshippy Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Adatkezelő adószáma:

25569421-2-41

 

Adatkezelő székhelye:

1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.

 

Adatkezelő elektronikus címe:

info@webshippy.com

 

webcím:

https://webshippy.com/

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, ÉS JOGOK


A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

- A webshopban regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)